Sinds kort heeft Debruyne Accountancy een nieuwe website laten ontwerpen. Hiermee willen we u niet alleen informeren over fiscale updates en nuttige boekhoudkundige informatie, maar bieden we hier ook de toegang tot ons klantenportaal aan waarbij onze klanten online kunnen inloggen en onmiddellijk zicht hebben op hun boekhouding.

Naast de persoonlijke aanpak wil Debruyne Accountancy met dit klantenportaal een extra troef uitspelen in het huidige e-tijdperk, waarbij efficiëntie en transparantie een bijkomend voordeel opleveren voor de klant.