Vanaf 1 april 2017 worden btw-voorschotten voor kwartaalaangevers geschrapt. Deze wijziging kadert in een vereenvoudiging van de BTW-wetgeving en administratie. Tegelijk wordt het probleem van de voorfinanciering van de BTW aangepakt. BTW-plichtigen met sterk schommelende bedragen aan verschuldigde BTW, moesten voorheen soms te hoge voorschotten betalen ten gevolge van een piek aan inkomsten in het voorgaande kwartaal.

Bedenking: de afschaffing van de BTW-voorschotten maakt niet dat u minder BTW moet betalen. U betaalt die BTW enkel later en meteen het hele verschuldigde bedrag per kwartaal in één keer. Verlies niet uit het oog dat er slechts tijdelijk meer geld op de rekening zal staan! Een ondernemer die meestal vrij grote bedragen aan BTW moet betalen, kan overwegen om het nodige geld hiervoor opzij te zetten. Indien er op het einde van een kwartaal onvoldoende financiële middelen ter beschikking zijn om de BTW te kunnen betalen, kan dit leiden tot een bijzondere rekening. Bij een bijzondere rekening loop je niet enkel intresten op, maar ook een boete van 15% van de verschuldigde BTW over deze bijzondere rekening.

Net als maandaangevers zullen kwartaalaangevers voortaan wel een decembervoorschot moeten betalen. In principe bedraagt dit voorschot het saldo aan verschuldigde BTW na verrekening met de aftrekbare BTW over de periode van 1 oktober tot en met 20 december. In de praktijk is het vaak niet mogelijk om dit bedrag vast te stellen. Veel ondernemers houden de boekhouding immers niet dag op dag bij, maar doen één keer per kwartaal beroep op hun boekhouder voor het indienen van de BTW-aangifte. In dat geval is het decembervoorschot gelijk aan de BTW die verschuldigd was voor het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar. Het decembervoorschot moet uiterlijk 24 december betaald zijn.

Praktisch: In de btw-brief die U in de komende weken zal ontvangen, zullen de voorschotten, net als vroeger, voorgesteld worden om te betalen. Dit om bij sommige klanten cash problemen te vermijden.